DAVKI IN DOBRODELNOST

Dacarji razkrili rešitev za zaplet, ki je na noge dvignil Slovenijo

Objavljeno 04. oktober 2019 10.59 | Posodobljeno 04. oktober 2019 11.05 | Piše: T. K.

Furs pojasnjuje, kako donacije za Krisa ne bodo obdavčene.

Pred dnevi je imel Kris le starša, zdaj z njim diha vsa Slovenija. FOTO: Moni Černe
LJUBLJANA – Po preplahu, ki ga je sprožilo namigovanje na to, da bo morala Krisova družina plačati davek od prejetega denarja za nakup zdravila, zbranega ob pomoči vse Slovenije, smo pri Fursu preverili, koliko resnice je v tem. 

Pojasnili so nam, da obstaja rešitev za društvo Palčica Pomagalčica, ki nima urejenega statusa humanitarne organizacije, po kateri zbrani znesek ne bo obdavčen: »Če humanitarno društvo nakaže sredstva posamezniku, ni davka. Če društvo nima humanitarnega statusa, lahko sredstva nakaže drugi organizaciji, ki pa tak status ima. Če ta nakaže sredstva posamezniku, denar ni obdavčen.«

Podrobnejše pojasnilo: pravne osebe, ustanovljene za nepridobitni namen, kamor spadajo tudi društva v skladu z 9. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ločujejo pridobitne prihodke od nepridobitnih, in na podlagi 27. člena istega zakona nepridobitne prihodke izvzamejo iz davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb. Donacije, ki jih društvo prejme, predstavljajo nepridobitne prihodke, kot to določa prva alineja prvega odstavka 3. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, in ne povečuje davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb (davka na dobiček). Pri tem z vidika obdavčenja korporativnega dohodka (dobička) ni pomembno, komu tako zbrana sredstva društvo nameni. Če bo društvo »brez statusa« obravnavana sredstva kot donacijo namenilo pravni osebi s statusom iz 6. in 7. točke 20. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), bodo društvu »brez statusa« nastali nepridobitni odhodki, ki se izvzamejo iz davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), pravni osebi »s statusom« pa bodo nastali nepridobitni prihodki, ki se prav tako izvzamejo iz davčne osnove DDPO. Pravna oseba s statusom bo tako dobljena sredstva lahko namenila upravičeni fizični osebi pod pogoji iz 6 in 7 točke 20. člena Zdoh-2.


Seveda v uredništvu podpiramo dobrodelništvo in smo veseli, da se bo vse srečno končalo za Krisa, vseeno pa se nam zdi takšna praksa prenakazovanja denarja nekoliko nenavadna. Furs smo zato povprašali, ali lahko torej teoretično vsakdo zbira denar, ga potem nakaže humanitarni organizaciji, ta pa naprej fizičnim osebam, ki ob tem ne plačajo davka. Pojasnili so nam, da to drži: »Z vidika ZDoh-2 je za oprostitev dohodnine od pomoči, ki jo pomoči potrebnim fizičnim osebam izplačuje društvo, pogoj, da ima urejen status, kot je predpisan v 6. in 7. točki 20. člena ZDoh-2. To ureja zakon o dohodnini ZDoh-2.« 

image
Oprostitve plačila dohodnine. FOTO: posnetek zaslona


Društvo Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije, ker bi morala humanitarno dejavnost opravljati vsaj leto dni, da bi lahko tak status pridobila. Predsednica društva je v medijih pojasnila, da jih je dogajanje nekoliko prehitelo in da je zbiranje denarja steklo tako hitro, da medtem niso razmišljali o težavah, ki jih lahko neurejen status povzroči po zbiranju. 
Povezane vsebine
Deli s prijatelji