CEPLJENJE

Članici zaprte facebook skupine grozi denarna kazen. Kdo je naslednji?

Objavljeno 13. marec 2018 20.37 | Posodobljeno 13. marec 2018 20.37 | Piše: Aleksandar Lukić

V letu 2016 so prejeli 382 prijav zdravnikov cepiteljev, v 2017 pa 1236.

Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
LJUBLJANA – Članico neimenovane zaprte facebook skupine, ki je združevala (tudi) istomisleče nasprotnike proti cepljenju otrok, je doletela prijava, sledila pa bo najverjetneje še kazen. Kot je sklepati iz obvestila, ki ga je prejela od Zdravstvenega inšpektorata RS (Zirs), so proti njej začeli postopek inšpekcijskega nadzora. 

»Vse prijave obravnavamo v skladu z zakonskimi določili. Inšpektor je v okviru svojih zakonitih pooblastil dolžan obravnavati vsako prijavo oziroma vsak primer, ki ga je ugotovil sam ali je bil o njem obveščen, kot v primeru, o katerem nas sprašujete.« (Zirs)

Poslali smo jim poslali objavo, ki se je bliskovito kot strela razširila po družabnih omrežjih, in jih prosili za potrditev, da tak postopek res poteka in na podlagi česa so ga začeli. V odgovoru so zapisali, da se je postopek proti staršema mladoletnega otroka začel po uradni dolžnosti na podlagi prejete prijave: »Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je cepljenje na podlagi zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) v Republiki Sloveniji obvezno. Pristojnost za nadzor nad izvajanjem ZNB pa ima Zdravstveni inšpektorat RS (Zirs). Skladno z določili zakona o inšpekcijskem nadzoru mora inšpektor obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.«

Podatka o številu otrok, ki jih starši niso dovolili cepiti, Zirs nima. Imajo pa podatek o številu prejetih prijav, ki so jih posredovali zdravniki cepitelji o osebah, ki obvezno cepljenje odklanjajo ali ga onemogočajo. V letu 2017 je bilo takih prijav kar 1236.

Materi necepljenega otroka, ki so jo našli v zaprti skupini in jo je očitno nekdo prijavil, grozi 41,73 evra globe. Zanimiv je podatek Zirsa iz leta 2016, ki kaže, da so prejeli 382 prijav zdravnikov cepiteljev proti osebam, ki odklanjajo ali onemogočajo obvezno cepljenje. V letu 2017 se je ta številka povzpela na kar 1236 (3,2-krat toliko kot v letu 2016).

Kako se začne postopek in kakšne kazni grozijo
Skladno s svojimi pristojnostmi Zirs obravnava vse prejete prijave. Po prejemu prijave inšpektor vodi postopek po določbah zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Pri tem v določeni fazi postopka izreka tudi globe, kot jih določa ZNB (41,73 evra) oziroma ZIN (500 evrov) ter denarne kazni, kot jih določa ZUP (do 200 evrov oziroma do 1000).

Faza postopka in izrekanje glob in denarnih kazni:

– zaradi izmikanja oziroma onemogočanja cepljenja je predvidena globa v ZNB v znesku 41,73 evra;
– v primerih neizvršitve odločbe Zirsa, s katero je bila osebi naložena vključitev v program obveznega cepljenja, je predvidena globa v ZIN 500 evrov;
– v primerih, ko se osebe, ki ne opravijo obveznega cepljenja, ne odzovejo vabilu Zirsa, s katerim so vabljene na obravnavo, in svoje odsotnosti tudi ne opravičijo, je predvidena denarna kazen v ZUP v višini do 200 evrov, v primeru neizvršitve odločbe v izvršilnem postopku pa do 1000 evrov.

Izrečene globe ali denarne kazni v 2017 (za primerjavo v oklepaju navajamo podatek za 2016):

– ZNB globa 41,73 evra: 31 (12)
– ZIN 500 evrov: 3 (0) 
– ZUP do 200 evrov: 4 (0)
– ZUP do 1000 evrov: 13 (0)
Deli s prijatelji