KORONAVIRUS

Cerkev spremenila pravila, tako bo videti obisk maše v prihodnje

Objavljeno 20. julij 2020 16.16 | Posodobljeno 20. julij 2020 20.50 | Piše: T. V.

Slovenski škofi so podali nova navodila za cerkve v času epidemije.

Obisk bogoslužja bo do nadaljnega potekal malce drugače (simbolična fotografija). FOTO: Roman Šipić
Slovenski škofje (SŠK) so sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja covida 19, ki začnejo veljati 21. julija in bodo v veljavi do preklica. Navodila so dopolnjena na osnovi pripomb Nijz in novih predpisov vlade. Z novimi navodili pa prenehajo veljati navodila, ki so bila v veljavi od 30. junija letos.

V novih navodilih so naslednje novosti:
1. Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Številko bodo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vernika kontaktirajo. Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma kuverto, na njej označi dan in uro maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorat, policija, Nijz) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK. V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike.

2. Duhovnik v primeru povečanega števila okuženih v lokalni skupnosti med mašo nosi masko.

3. Med vsako mašo in po njej je treba cerkev temeljito zračiti.

4. Maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti, npr. župnije) je dovoljena ob upoštevanju medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanju rok, sedežnem redu in oddaji telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, s pevci, z organisti, glavnim mašnikom in s somašniki).

5. Pogostitve in posebni programi druženja po mašah niso dovoljeni.

6. Birme so do nadaljnjega vedno na prostem, izjemoma v cerkvi.

7. Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Če je udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v primeru morebitne okužbe oziroma karantene.

8. Preklicana so vsa dovoljenja za izvedbo duhovnik seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine.
 
V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil lahko vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejme dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
Deli s prijatelji