SLOVENSKE OBČINE

Cene gradbenega materiala v nebo, razmere so navzdržne

Vse pogostejši so zahtevki za povišanje pogodbenih cen.
Fotografija: Gradbeni material je vse dražji. FOTO: Valerii__dex, Shutterstock
Odpri galerijo
Gradbeni material je vse dražji. FOTO: Valerii__dex, Shutterstock

Občine se zaradi stanja na trgu gradbenih materialov srečujejo z vse več zahtevki za povišanje pogodbenih cen. Stanje je nevzdržno, zato bo predsedstvo Združenja občin Slovenije pristojne pozvalo k pripravi enotnih navodil, ki bodo predstavljala pripomoček za obvladovanje teh razmer.

Slovenske občine so sredi intenzivnega investicijskega obdobja, v katerem se veliko pozornosti namenja izvajanju večjih ali manjših infrastrukturnih projektov, so po današnji seji predsedstva sporočili iz Združenja občin Slovenije. Zaradi izvedbe in izbora kvalificiranih izvajalcev so izvedle postopke javnega naročanja, v večini primerov pa sklepajo gradbene pogodbe s klavzulami fiksnih cen. »Gre za dolgoletno prakso izvajanja javnih naročil, ki v posledici tudi omogoča učinkovito in vzdržno načrtovanje proračunskih sredstev, fiksnost cen pa je institut, ki ga ponudniki upoštevajo že ob oddaji ponudb in ki varuje tako naročnika kot nenazadnje tudi izbrane izvajalce predvsem v primeru nihanj cen navzdol,« so pojasnili.

Vse več zahtevkov za povišanje pogodbenih cen

V združenju ugotavljajo, da se občine letos ubadajo z večjim obsegom zahtevkov za povišanje pogodbenih cen zaradi razmer na trgu gradbenih materialov, katerih enotno izhodišče je sklicevanje na epidemiološko situacijo. Izvajalci na naročnike naslavljajo zahtevke, ki so po navedbah združenja sestavljeni bolj ali manj v primerljivi, pogosto pavšalni obliki in ki v svoji vsebini zahtevajo od naročnikov priznanje zahtevkov za povišanje posameznih postavk ponudbenega predračuna zaradi povišanja cen na trgu. Občine se po eni strani zavedajo makroekonomskega vpliva, ki ga ima nemoteno izvajanje investicij na celotno strukturo gradbenega sektorja v najširšem pomenu, po drugi strani pa njihovo delovanje uokvirja zahteven spekter normativnih pravil, ki ga je treba upoštevati.

Poziv za navodila

Predsedstvo združenja bo na ministrstvo za finance, ministrstvo za javno upravo, službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko ter na računsko sodišče posredovalo poziv, da v najkrajšem možnem času pripravijo pojasnila oz. navodila, ki naj bodo konkretna in natančna, da bodo vzdržno in učinkovito orodje pri obvladovanju prejetih zahtevkov in bodo hkrati predstavljala ustrezno podlago za možnost enakopravne obravnave izvajalcev javnih naročil.

»V nedavnih postopkih javnih naročil že tako in tako prejemamo zgolj bistveno višje ponudbe v primerjavi s preteklimi leti, če pa bo nakazana praksa zviševanja cen ostala neregulirana, lahko to privede do absolutne nezmožnosti učinkovitega planiranja sredstev,« so izpostavili. Nepravilno ravnanje lahko po njihovem privede do sodnih procesov z nepredvidljivimi posledicami.

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas