PROSTOVOLJCI

Brezplačni prevoz še v Domžalah

Starejši od 65 let bodo lahko spet bolj aktivni. Prevažali jih bodo prostovoljci.
Fotografija: Upokojenci jih že kličejo. FOTOgrafiji: Vido Repanšek
Odpri galerijo
Upokojenci jih že kličejo. FOTOgrafiji: Vido Repanšek

Novembra je tudi v občini Domžale zaživel projekt brezplačnih prevozov za starejše. Občina je letos na podlagi pobud iz lokalnega okolja in priporočil, objavljenih v dokumentu Analiza potreb starejših občanov po skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe, pristopila k projektu, v okviru katerega starejšim občanom ponujajo brezplačne prevoze s prostovoljci.

Pobudo je podalo Društvo upokojencev Domžale, pozneje pa je prišla tudi iz občinskega sveta, od podžupana Marjana Ravnikarja, poiskali so rešitve, kako bi na najboljši način lahko organizirali prevoze ter jih približali občankam in občanom. Najprej je bilo treba zagotoviti finančna sredstva v proračunu, pripraviti so morali javni razpis in imenovati komisijo, ta je na podlagi prejetih vlog za izvedbo prevozov izbrala Društvo upokojencev Domžale.

Novo vozilo je udobno.
Novo vozilo je udobno.

»Do brezplačnih prevozov bodo v skladu z razpisanimi pogoji upravičeni prebivalke in prebivalci občine Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine nižje ali enake 750 evrov,« so povedali na občini Domžale. »Uporabniki bodo morali biti fizično zmožni samostojnega prevoza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev. Vozniki prostovoljci niso strokovno usposobljeni za spremljanje invalidnih oseb. Prevoz bodo izvajali na območju občine Domžale in tudi do lokacij zunaj nje, vendar največ 25 kilometrov v eno smer iz občine, praviloma za potrebe obiska zdravnika, lekarne, javnih ustanov, trgovine, pokopališča ter drugih programov in storitev za ohranjanje zdravja.«

Župan Toni Dragar je ob uradnem prevzemu vozila vsem občankam in občanom zaželel, naj bo domžalska občina še naprej prostor, prijazen do vseh starostnih skupin: »Imejmo vsi skupaj vedno dovolj volje, da ponudimo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, in pustimo, da izkušnje naših najmodrejših občanov govorijo čudovite zgodbe. Eno takšnih začenjamo danes. Želim vam varno vožnjo.«

Podžupanja Renata Kosec, ki aktivno sodeluje pri oblikovanju strateških podlag in akcijskega načrta za starejše, pozdravlja novo brezplačno storitev: »Ta bo starejšim vsekakor pomagala, da bi bili še bolj aktivni. Tako bi se lahko tudi v jeseni svojega življenja vključevali v lokalno skupnost in si s tem polepšali vsakdan. Prevozi bodo pomembno prispevali ne samo k tistim nujnim vsakodnevnim opravkom, temveč tudi pri vključevanju starostnikov v različne programe društev in organizacij v naši občini, s katerimi smo starejše seznanili v novi brošuri, Starejši smo skupaj močnejši, priloženi v zadnji številki Slamnika.«

Novih izzivov se veselijo tudi v Društvu upokojencev (DU) Domžale. »Storitev brezplačnih prevozov se v naše okolje uveljavlja postopoma, starejši se morajo z novo storitvijo seznaniti, sprejeti to novost, ki jim je ponujena in jim bogati življenje. Uporabniki nas že pogumno kličejo, prostovoljci pa se tudi veselimo novih izkušenj,« je povedal predsednik DU Toni Prus. Prostovoljci bodo prevoze izvajali z namenskim vozilom, ki ga je zagotovila občina. Do zdaj se je Društvu upokojencev Domžale, ki skrbi za prevoze, oglasilo 11 prostovoljcev. 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije