VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Bralci: Kako je s prečkanjem meje? Kdo nadzira koče in zidanice? (1/3)

Objavljeno 27. oktober 2020 09.55 | Posodobljeno 27. oktober 2020 10.20 | Piše: N. Č.

Ljudi zanima, kako bodo novi ukrepi vplivali na njihov vsakdanjik, zato objavljamo serijo odgovorov.

Ljudje se želijo opremiti z informacijami o novih vladnih odlokih po razglasitvi epidemije. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Zaradi novih omejitev v zadnjih dneh so nas bralci zasuli z vprašanji o težavah, s katerimi se ubadajo ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili iz vladnega urada za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bomo objavili v treh ločenih člankih.

Tomaž: Kako je z dostopom do letališča Brnik (potniki, prevoz potnikov itd.) iz drugih rdečih regij?

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 11 izjem iz 4. člena odloka. Odlok ne prepoveduje turističnih potovanj v tujini, vendar v odloku ni predvidena izjema potovanja v tujino zaradi rezerviranih turističnih aranžmajev, zato bi odhod v tujino zaradi tega pomenil kršitev odloka. Odlok pa predvideva izjemo opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Prevoz nekoga, ki je družinski član ali živi v istem gospodinjstvu in nima prevoza z letališča, avtobusne ali železniške postaje, sodi med nujno aktivnost. Letalska karta ali vozovnica npr. dokazuje nujnost in izjemo. 27. oktobra stopi v veljavo novi odlok o omejitvi gibanja na občine.
 
Daniel: Ljubljana–Senj. Ali je dovoljena pot iz Ljubljane v hrvaški Senj na lastni vikend?

Liško-senjska administrativna enota Hrvaške je na rdečem seznamu, po odloku o prehajanju meje lahko uveljavljate izjemo, ko vam ne bo odrejena karantena in ne potrebujete negativnega testa za vstop iz rdečih administrativnih enot, in sicer če gre za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo). 

Po odloku o omejitvi gibanja ljudi pa je izjemoma dovoljeno prehajanje med statističnimi regijami v Sloveniji za posameznike za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.
 
Aleš: Zanima me, zakaj lahko na koronavirus pozitivno zdravstveno osebje brez simptomov dela naprej?

Izjava ne drži.
 
Jožko: Prosim, da še enkrat opozorite državljane, kako se pravilno nosi maska, da obrabljene maske ne sodijo na obraz, pa tudi rute ne.

Odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd). Navodila so objavljena na spletnih straneh.
 
Jana: Ali študenti lahko prehajajo iz oranžnih v rdeče regije in obratno zaradi redkih študijskih obveznosti (v oranžni regiji študira na daljavo od doma, mora pa na izpit v rdečo regijo in nato spet domov)?

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme za izvajanje delovnih nalog v šoli, na fakulteti ipd. Ustrezno dokazilo je potrdilo o vpisu, dokazilo z datumom izpita.
 
Bernarda: Moj delavnik je od ponedeljka do petka od 14. do 22. ure. Domov pridem ob 22.15. potem moram nujno peljati psa na potrebo. Nimam nikogar (nobenega sorodnika), ki bi psa peljal pred 21. uro na sprehod. Razmišljate, da bi dali to pod izjeme?

Sprehajanje psa lahko štejemo kot nujno opravilo, torej izjemo za gibanje tudi med epidemiološko uro med 21. in 6. uro. Seveda pa je treba pri tem izhajati iz namena prepovedi gibanja, kar pomeni, da posameznik sprehodi psa v bližini stanovanja in v najkrajšem možnem času.
 
Martin: Najprej bi povedal, da spoštujem vse ukrepe, ki se nanašajo glede zaščite prebivalcev RS . Glede na to da so maske sedaj naš vsakdanjik, me zanima, ali je vlada razmišljala o regulaciji njihovih cen. Menim, da so cene zaščitne opreme nerazumno poskočile. Glede na situacijo bi lahko bili tudi trgovci brez velikih marž, saj smo navsezadnje vsi v istem čolnu. Bodimo solidarni do vseh, brez dodatnega dobičkarstva.

Odlok ne regulira cen zaščitnih mask, odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd).
 
Andrej: Če greš iz rumenega območja (Koper) v rdeče (Logatec), ali se moraš ob vrnitvi samoizolirati ali celo iti v karanteno?

Z odlokom ni predvideno, če pa obstaja sum na stik z okuženo osebo, je to odgovorna odločitev in solidarnostno ravnanje posameznika. Velja upoštevati priporočilo, da se ne gibljete iz oranžne v rdečo statistično regijo.
 
Branka:  V Zagrebu sem naročena na poseg na očesu 2. novembra. Ali bo možen prehod meje brez omejitev?

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme dostopa do zdravstvenih storitev z ustreznim dokazilom (naročilo na pregled).

Pri prehajanju državne meje pa se upošteva, iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Zagreb je na oranžnem seznamu, zato osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.
 
Linca: Zanima me, kako se kontrolirajo množična druženja po kočah, zidanicah, zasebnih vrtovih. Je to sploh izvedljivo?

Tovrstna druženja so prepovedana, začasno je prepovedano zbiranje več kot šest oseb. Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Za kršitve so predvidene kazni od 400 do 4000 €.
 
Nataša: Prosila bi vas za razlago, zakaj ste določili pouk na daljavo za višje razrede, ko pa mlajši bratec hodi v isto šolo. Takih primerov je ogromno, mlajši brat bo tako in tako prinesel okužbo, večji otok pa je prikrajšan.

Pri učencih od 1. do 5. razreda osnovne šole gre za skupino otrok, ki šele začenja svoje izobraževanje. Ta skupina potrebuje izobraževanje iz prve roke, neposredno, hkrati pa gre za skupino, ki ima ves čas v razredu istega učitelja in ne prihaja do mešanja med otroki.

Vprašanja lahko neposredno zastavite v vladnem klicnem centru na brezplačni telefonski številki 080 1404 od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure.

 
Mateja: Pozdravljeni, kljub šolanju na daljavo, otroci še vedno lahko trenirajo in hodijo na tekme, tudi iz rdeče regije v oranžno. Zanima me zakaj je ta izjema dovoljena in zakaj so dovoljeni treningi, sicer registriranih športnikov, ki pa še vedno obiskujejo osnovno šolo?

Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Pouk v šoli obiskujejo le učenci od 1. do 5. razreda.
 
Milena: Ali lahko pride moja tašča iz Srbije v Slovenijo kljub razglašeni epidemiji? Grem lahko jaz v Srbijo?

Tašča lahko pride v Slovenijo z navedbo naslova bivanja. Srbija je na oranžnem seznamu držav. Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene. 

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 11 izjem iz 4. člena odloka.

Marta: Je mogoče prehajanje državne meje s Hrvaško zaradi stikov matere in otrok (varaždinska županija).

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, je pa mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Pri prehajanju državne meje veljajo omejitve, odvisne od tega, iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Varaždinska županija je na oranžnem seznamu, za kar je mogoče uveljavljanje izjeme, po kateri je osebi dovoljen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.
 
Ivan: Imam malega psa, ki ne vzdrži celih devet ur. Moram ga peljati na sprehod (potreba) med 23. in 24.uro. Kaj sedaj? Če ga ne peljem, bo lajal, zbudil sosesko in motil javni red in mir.

Sprehajanje psa lahko štejemo kot nujno opravilo, torej izjemo za gibanje tudi med epidemiološko uro med 21. in 6. uro. Seveda pa je treba pri tem izhajati iz namena prepovedi gibanja, kar pomeni, da posameznik sprehodi psa v bližini stanovanja in v najkrajšem možnem času.
 
Jožica: Zanima me, kako je z otroškimi igrišči. Ali so tudi zaprti ali ostajajo odprti?

Otroška igrišča so še odprta, morebitno zaprtje posameznih igrišč je v pristojnosti posameznih občin.
 
Tomislav: Zakaj lahko prehajaš iz regije v regijo samo z bonom in rezervacijo, brez tega pa ne. To se ne ujema s svobodo gibanja za vse državljane. In zakaj sploh ta ukrep, če je tako in tako po vsej državi slabo stanje zaradi virusa, potem je vseeno, kam greš in od kod prideš. Povsod nosiš masko, zato je vseeno, kje si.

Izjema velja zgolj za turistično rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turističnim namenom je prepovedano. Odlok pa ne prepoveduje uporabe rezervacije do izteka, zato je bivanje v turistični namestitvi zunaj matične regije mogoče do izteka rezervacije. Tujci z rezervacijo lahko pridejo, če izpolnjujejo pogoje za vstop v državo, ko pa so v kraju rezervacije, ne smejo zapuščati regije, razen za vrnitev domov – tranzit. Vsem, ki so trenutno v turističnih namestitvah, svetujemo, da ravnajo v skladu s priporočili NIJZ.
 
Kristina: Zanima me, ali mi lahko dostavijo paket iz druge regije.

Z osebno dostavo ne, lahko pa prek izvajalca storitev paketne dostave.
 
Roman: Prosim za informacijo, ali se lahko pride do servisa vozila, ki je najavljen med rdečimi regijami Kočevje–Novo mesto.

Prehajanje med statističnimi regijami je dovoljeno, če storitve za vozilo iz opravičljivih in objektivnih razlogov ni mogoče opraviti v regiji prebivanja, kar je treba pri prehajanju dokazati z ustreznimi dokazili.
 
Nevenka: Po dodatnem pojasnilu lahko gre iz ene rdeče cone v drugo samo lastnik nepremičnine: spomladi smo lahko pri delu pomagali tudi družinski člani. Ali to pomeni, da gre lahko na grob tudi samo lastnik groba?

Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo zaradi vzdrževanja groba svojca se šteje kot izjema, kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.).
Deli s prijatelji