VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Bralci: Kakšno dokazilo potrebujem? Lahko obiščem hčerko? (3/3)

Ljudi zanima, kako bodo novi ukrepi vplivali na njihov vsakdan. Objavljamo serijo odgovorov.
Fotografija: Znano je, kakšno dokazilo potrebujete za obisk grobov. FOTO: Dejan Javornik, Delo
Odpri galerijo
Znano je, kakšno dokazilo potrebujete za obisk grobov. FOTO: Dejan Javornik, Delo

Zaradi novih omejitev, ki so se zvrstili v zadnjih dneh, so nas bralci zasuli z vprašanji o njihovih vsakodnevnih življenjskih situacijah, s katerimi se soočajo ob novih ukrepih. Na njihova vprašanja so odgovorili iz vlade za komuniciranje, vprašanja in odgovore nanje pa bodo objavili v treh ločenih člankih.

Klavdija: Ali moramo nositi maske tudi v avtu?

Zaščitna maska ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri prevozih z osebnimi vozili ni obvezna, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.
 
Miryema: Ali je zdravo, da so oskrbovanci DOS pozitivni na Covid v skupni sobi; celo več kot 15 obeh spolov skupaj v eni sobi? Menim, da je v skupni sobi v večji nevarnosti za okužbo.

Vprašanje smo posredovali na ministrstvo za zdravje, njihov odgovor pa še čakamo.
 
Barbara: Že v prejšnjem korona zakonih se je pozabilo na brezposelne, iskalce zaposlitev. Vsi so dobili pomoč mi pa ne, čeprav nam je bilo iskanje onemogočeno. Lahko bi tudi dobili pomoč ne samo tisti, ki so na sociali?

Vprašanje za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
Anita: Zanima me, zakaj morajo dijaki tudi zdaj opravljati prakso – moja hči v trgovini.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Praktično usposabljanje z delom je dovoljeno v tistih panogah in pri
delodajlcih, ki v času epidemije obratujejo, in kjer je to mogoče v sladu s priporočili NIJZ. Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.
 
Mladen: Kakšno dokazilo potrebujem, ko grem iz rdeče regije v drugo urediti grob?

Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Za prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo iz razloga vzdrževanja groba svojca, šteje izjema kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.).
 
Edira: V nedeljo peljem sestrično in njenega partnerja v Strunjan, ima odobreno terapijo, 14 dni. Ali zadostuje napotnica,ki jo ima s seboj?

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v navedenem primeru je mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore. Ustrezno dokazilo je na primer izjava pomoči potrebne osebe, zdravstvena napotnica oz. odločba ZZZS za zdraviliško rehabilitacijo.


 
Kaja: 26.oktobra imam ortodonta v Zagrebu. Nahajam se v rdeči regiji-Gorenjska. Zanima me ,če me mami lahko pelje k ortodontu v Zagreb?

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno za posameznike z uveljavljanjem izjeme dostopa do zdravstvenih storitev z ustreznim dokazilom (naročilo na pregled). Pri prehajanju državne meje pa se upošteva iz katere administrativne enote Hrvaške prihajate. Zagreb je na oranžnem seznamu, zato osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Bralci: Kako je s prečkanjem meje? Kdo nadzira koče in zidanice? (1/3)

Bralci: Zakaj se od doma ne šolajo vsi? Zakaj bolni hodijo v trgovine? (2/3)
 
Anton: 24.10.2020 sem se prijavil na športno tekmovanje v vasi Pravutina (Hrvaška).To je nekaj km čez mejni prehod Metlika.Tekmovanje je na odprtem prostoru travnatih terenih v panogi F1.Se lahko udeležim tekmovanja? Potujem sam.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
Tanja: Vsak dan se družim z vnuki in svojimi otroci ( varuška), vendar ne stanujemo na istem naslovu- smo pa praktično cele dneve skupaj. Ali lahko gremo brez maske na sprehod na polje, v gozd in se peljemo v istem avtu? Ko pelje hči 6 mesečno hčerko na sprehod in grem z njima na polje in v gozd, smo lahko brez mask ?

Odlok, ki med drugim začasno določa uporabo zaščitnih mask, je izdan z namenom zmanjševanja tveganja okužbe in za čimbolj učinkovito zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in s tem za zaščito celotne populacije v Sloveniji. Maske so ključni ukrep za zajezitev virusa in pri nošenju mask gre poleg obveznih določil, ki jih je potrebno upoštevati, v veliki meri tudi za medsebojno odgovornost, odgovornost ljudi do sebe in do drugih, s skupnim ciljem, da čimprej in čimbolje zajezimo širjenje okužbe z virusom. Odlok predvideva tudi druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (ruta, šal ipd). V kolikor je pri sprehajanju na poti velika gostota ljudi, je potrebno upoštevati odlok o nošenju maske in upoštevati vsa priporočila NIJZ. Za vožnjo v avtomobilu, v katerem se peljejo osebe skupnega gospodinjstva oziroma so ožji družinski člani, maske niso obvezne.
 
Martina: Oče živi pri prijateljici v drugi občini 30 km stran. Tam nima ne stalnega oz. začasnega naslova. Kako pridem do njega za občasno pomoč. Hči živi pri očetu 50 km stran . Stara je 19 let. Ali jo grem lahko iskat za vikende?

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo, v obeh primerih pa je mogoče uveljavljanje izjeme za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Ustrezno dokazilo je na primer izjava za obisk bolne oz. pomoči potrebne osebe, kopija njegovega/njenega osebnega dokumenta.
 
Herman: Kako bo potekalo cepljenje proti gripi? Lani so ljudje stali v gneči. Ali bo več točk, kjer bi se varno cepili?

Vprašanje smo naslovili na ministrstvo za zdravje, njihov odgovor še čakamo.
 
Alojzija: Zakaj so dovoljena počitnikovanja v času krompirjevih počitnic?

Izjema koriščenja turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji, prehajanje med regijami s turistični namenom je prepovedano. Odlok pa ne prepoveduje koriščenja rezervacije do izteka, zato je bivanje v turistični namestitvi izven matične regije mogoče koristiti do izteka rezervacije. Tujci z rezervacijo lahko pridejo, če izpolnjujejo pogoje za vstop v državo, ko pa so v kraju rezervacije, ne smejo zapuščati regije razen za vrnitev domov – tranzit. Vsem, ki se trenutno nahajajo v turističnih namestitvah, svetujemo, da ravnajo v skladu s priporočili NIJZ.
 
Maja: Zakaj smo morali v Kočevju zapreti lokale, saj imamo le 0,5%okužb. Ta odlok nas je spravil na kant ostali smo brez prihodkov in novih neplačanih računov ter novih kreditov.


Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se nanaša na regije in ne na posamezne občine.
 
Drago: Komu lahko izstavim račun za izpad prometa svojega lokala?

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (5. protikoronskem paketu pomoči) predvideva pomoč za samozaposlene in mikro podjetja, če jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Upravičenec je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 13. 3. 2010 do uveljavitve zakona. Veljavnost ukrepov bo od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
 
Zdenka: Kje pa je sedaj vojaška bolnišnica, ko so jo z veliko pompa in ropota spomladi postavili v Rojah. Nič več ni slišat o njej, ali smo jo medtem že prodali?

Ministrstvo za obrambo odgovarja: Premična bolnišnica Role 2 je bila skupaj z mobilnim stacionarijem v kompleksu Vojašnice Edvarda Peperka postavljena v začetku marca letos ob prvem valu okužb s covid-19. Kapaciteta obsega skupno 140 postelj. V mobilnem stacionariju je zagotovljenih 40 postelj za težje in 80 postelj za nekoliko lažje bolnike, medtem ko je v premični bolnišnici Role 2  25 postelj. To je vojaška zdravstvena zmogljivost drugega nivoja in ne moremo govoriti o bolnici v polnem pomenu. Gre za kirurško zmogljivost, ki je namenjena predvsem primarni kirurgiji in kirurgiji omejevanja škode (Damage Controle Surgery).

Namenjena je zdravstveni oskrbi pripadnikov Slovenske vojske (SV). Za delovanje v pogojih epidemije se lahko uporabi v omejenem obsegu, saj je tudi popolnjena pretežno s kadrom, ki je potreben za kirurško zmogljivost. Ta zmogljivost se lahko aktivira, ko je razglašena epidemija in ko pride do aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni. SV svoje obveznosti iz načrta zagotavlja na osnovi zahteve poveljnika Civilne zaščite (CZ). Na podlagi predloga poveljnika CZ in ob soglasju ministra za obrambo, načelnik Generalštaba Slovenske vojske SV izda ukaz za aktiviranje določenih zmogljivosti SV.

V Role 2 v stalni sestavi delujejo en diplomirani zdravstvenik, deset zdravstvenih tehnikov in štirje vojaški bolničarji. Ves ostali strokovni kader je iz sestave pogodbene rezerve, tako zdravniki, diplomirani zdravstveniki in medicinske sestre, zdravstveni tehniki, diplomirani inženirji radiologije, laboratorijski tehniki in drugi strokovni sodelavci. Strokovni kader za delovanje Role 2 lahko dobimo samo iz javnih zdravstvenih zavodov, ki so v večjem delu delodajalci naših pogodbenih rezervistov.
 
Alenka : Sem astmatik. Vsako leto grem sama novembra in januarja k prijateljici za en mesec Piran v drugo regijo. Lahko tudi letos?

Ne, razen z zdravstvenim priporočilom zdravnika.
 
Dejan: Glede izjem me zanima, ali je dovoljeno iti do plovila lociranega v Slovenski marini (marina Izola), živimo namreč v Posavju.

Prehajanje med regijami je dovoljeno le v nujnem primeru za posameznika z ustreznimi dokazili o lastništvu plovila in najemu priveza.
 
Irena: V bolnišnicah je zdravstveno osebje preobremenjeno, v zdravstvenih domovih pa je daleč od tega. Ali zdravniki iz ZD ne bi mogli priskočiti na pomoč v bolnišnice? ZD so prazni, brez pacientov, vsaj ponekod je tako. Zakaj ne bi pomagali?

Vprašanje smo naslovili na ministrstvo za zdravje. Njihov odgovor še pričakujemo.

Sebastijan: Koliko minut potrebujejo v laboratoriju da dobijo rezultat enega testiranca na Covid 19? 5000 in več testov na dan? Preprosta matematika pravi da ogromno. Pa ne vem, če res.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano: Večino testiranj na novi koronavirus v Sloveniji opravimo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano – NLZOH (z lokacijami laboratorijev v Mariboru, Celju, Kranju, Novem Mestu, Kopru, Ljubljani in Murski Soboti) ter v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo - IMI (v Ljubljani). V manjšem obsegu trenutno testirajo tudi Klinika Golnik, SB Slovenj Gradec in SB Nova Gorica.

Za en molekularni test se porabi različno časa, odvisno od metode. Od 45 minut do 4 ure - od sprejema in priprave vzorca, testiranja do rezultata. Tipi naprav so različni in tisti, ki en vzorec testirajo v 45 minutah, običajno ne analizirajo veliko vzorcev naenkrat. V večini primerov pa testiramo v skupinah oziroma serijah: hkrati se lahko testira tudi do 70 vzorcev hkrati. V tem primeru lahko dobimo po 4-5 urah rezultate za npr. 70 vzorcev.Če ponazorimo na primeru pralnega stroja: če operemo eno majico na roke in nam to vzame 15 minut, bo hitreje, kot če jo damo v pralni stroj na program, ki pere 60 minut. Če pa imamo 20 majic in jih damo skupaj v pralni stroj, ne bomo imeli po 15 minutah oprane nobene, po eni uri pa vseh dvajset.

Dušan: Zanima me glede aplikacije za covid, na kakšen način bo meni aplikacija javila,da sem bil nekje v stiku z okuženo osebo,če mora biti okužena oseba v karanteni oz.je okužena oseba na zdravljenju dokler ni ozdravljena oz.ne preboli virusa.

Vprašanja v zvezi z aplikacijo OstaniZdrav še pričakujemo.
 
Olga: Imam prijavljeno stalno prebivališče in začasno prebivališče. Začasno je v kraju, kjer sem zaposlen. Domov na stalni naslov se vračam občasno, sedaj v tem času nič. Pa me zanima, glede na to, da bo potrebna menjava gum, katere pa imam na stalnem naslovu, kako preiti iz ene regije v drugo?

Posameznik je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema. Za menjavo gum se lahko uveljavlja izjemo kot dostop do storitve za nujne primere.
 

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas