NOVELA ZAKONA

Bodo zasebni vrtci prisiljeni zapreti vrata? Ministrstvo odgovarja

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije opozarja na neenakost novega zakona.
Fotografija: Bodo zasebni vrtci primorani zapreti svoja vrata? FOTO: Getty Images, Istockphoto
Odpri galerijo
Bodo zasebni vrtci primorani zapreti svoja vrata? FOTO: Getty Images, Istockphoto

LJUBLJANA – Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili predlog sprememb zakona o vrtcih, s katerimi med drugim uvajajo prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid oziroma register pri pristojnem ministrstvu. Predlog pa je močno razburil lastnike in zaposlene v zasebnih vrtcih, saj novela predvideva spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem iz naslova občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj.

Kot so zapisali v združenju zasebnih vrtcev, predlagajo »da država zagotovi enake pogoje za vse otroke. Da otroci v zasebnih vrtcev niso depriviligirani in imajo njihovi starši možnost izbire vrtca in programa po lastni presoji. Občine financirajo otroke v zasebnih vrtcih v manjšem obsegu kot otroke v javnih vrtcih. Predlagamo, da občine ne plačujejo prostih mest javnim vrtcem, saj zasebni vrtci dokazujemo, da je poslovanje brez teh sredstev možno in najbolj gospodarno«.

Odločitev o financiranju bo sprejela posamezna občina

Ministrstvo je poudarilo, da je do predloga prišlo zaradi nekaterih kršitev v zasebnih vrtcih v preteklosti, zato se je Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri nadaljnjih nadzorih sistematično osredotočil na zasebne izvajalce in ponudnike storitev varstva predšolskih otrok.​ Zakon zdaj omogoča dva načina financiranja zasebnega vrtca iz javnih sredstev:
FOTO: Mavric Pivk, Delo
FOTO: Mavric Pivk, Delo

Osnutek zakona vsebuje predlog, ki bi omogočal občini, da v primeru, ko ima na svojem območju v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotovljena prosta mesta za vse otroke, ki se želijo vanje vključiti, da se sama odloči, ali bo zasebnemu vrtcu še zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali pa bo sredstva zagotavljala v manjšem obsegu. Na ta način bi se zagotovila racionalna poraba javnih sredstev, saj je zdaj občina dolžna kriti stroške prostih mest v javnih vrtcih in hkrati financirati zasebni vrtec v obsegu, ki ga določa zakon. 

Združenje zasebnih vrtcev besni

Kot so pojasnili, občine ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak otroke v okviru predšolske vzgoje, ki je njihova izvirna dejavnost. Občine financirajo otroke ne glede na to, kateri vrtec (javni ali zasebni) in na katerem območju ga obiskujejo. Razlika je v tem, da zasebni vrtci prejmejo le 85 odstotkov razlike med ceno vrtca in deležem, ki ga plačajo starši, medtem ko javni prejmejo 100 odstotkov razlike te iste cene. Trdijo, da ministrstvo želi doseči monopol javnega šolstva in da bodo zaradi njihovega dejanja ogrožena številna delovna mesta. Z ministrstva pa odgovarjajo, da »na kapacitete vrtcev vpliva število otrok in interes staršev za vključitev otrok v vrtce. V skladu z veljavno zakonodajo so občine dolžne zagotavljati zadostne kapacitete vrtcev, ki izvajajo javno službo. Občine so dolžne spremljati demografska gibanja na svojem območju in imeti oceno predvidenih potreb po vrtcih za 5-letno obdobje. Izvajanje predšolske vzgoje je po zakonu ena izmed izvirnih pristojnosti občin, saj gre za tipično dejavnost lokalnega pomena. Zmanjševanje števila otrok tudi v javnih vrtcih povzroči zapiranje oddelkov«. 

Izbrano za vas

Komentarji:

Izbrano za vas