Predstavitvena informacija

Ste prepričani, da ima vaš trener prave kvalifikacije?

Preverite, katera usposabljanja potrebujete, če bi želeli izvajati športne dejavnosti v različnih rekreativnih skupinah.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
FOTO: Depositphotos

Zakon o športu opredeljuje, da lahko v Sloveniji kot strokovni kader v športu deluje le tisti, ki to izkazuje z javnoveljavnimi listinami oziroma diplomami. To v praksi pomeni, da lahko poklic trenerja na področju rekreacije izvajajo le posamezniki, ki imajo ustrezno visokošolsko/univerzitetno izobrazbo s področja športa (profesorji športne vzgoje, trenerji različnih panog, kineziologi), in strokovno usposobljen kader, ki je zaključil program usposabljanja z zakonom o športu določenih nosilcev usposabljanj (nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite). Poleg tega morajo biti ti posamezniki vpisani v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje športa.

ŽELIM IZVEDETI VEČ


Naročnik oglasne vsebine je OKS

Predstavitvene informacije

Predstavitvene informacije