ODLOČITVE

Bi lahko gorivo točili cenejše od enega evra?

Objavljeno 12. avgust 2020 18.54 | Posodobljeno 12. avgust 2020 18.54 | Piše: A. L.

Da. A bi to za državo pomenilo še večji izpad prihodkov, kot jih beleži danes.

Simbolična fotografija. FOTO: Toncd32, Getty Images, Istockphoto
Gorivo, tako 95-oktanski bencin kot dizel, bosta v prihodnjih 14 dneh še naprej stala en evro, so objavili na spletni strani pristojnega ministrstva. Na takšni ravni je njuna cena že od 7. aprila. Pa sploh veste, kako pridemo do končne cene goriva?

Drobnoprodajna cena goriva (izpostavili bomo bencin 95 in dizel), to je tista, ki jo potrošniki plačujemo na bencinskih servisih, je sestavljena iz šestih postavk: cena goriva brez dajatev, taksa CO2, dodatek za zagotavljanje prihrankov električne energije, trošarina, prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije in davek na dodano vrednost (DDV). Če gledamo obdobje od 7. aprila, ko je cena goriva en evro za liter, se spreminjata le dve postavki od prej naštetih: cena brez dajatev in trošarina (tudi DDV se spreminja, a znaša klasičnih 22 odstotkov od seštetih postavk). Ti dve postavki sicer predstavljata v tem istem obdobju malenkost več kot 75 odstotkov cene (če upoštevamo še DDV, prek 92 odstotkov cene). 

Pod drobnogled smo vzeli gibanje cene 95-oktanskega bencina in dizla.

Cena bencina

Postavke, ki vplivajo na ceno bencina, a so nespremenjene:

– taksa CO2: 0,03979 evra za liter,
– dodatek za zagotavljanje prihrankov energije: 0,00736 evra/liter
– prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije: 0,00911 evra/liter

DDV ceno goriva zviša za 22 odstotkov.

image
Bencin 95. FOTO: A. L.

Z zgornjega grafa razberemo, kako sta se gibali spremenljivki, tj, cena brez dajatev in trošarina, ki najpomembneje vplivata na ceno goriva (DDV zanemarimo, saj gre za postavko, ki predstavlja 22-odstotni pribitek na seštevek prejšnjih postavk). Iz podatkov je razvidno, da je trošarina najbolj narasla takrat, ko je bila cena goriva najnižja. Najvišjo trošarino smo plačevali v obdobju od 5. maja, ko je znašala 0,514 evra za liter. Cena goriva brez dajatev je bila takrat najnižja – 0,249 evra. Če pogledamo graf od začetka aprila, vidimo, da sta cena goriva brez dajatev in trošarina obratno sorazmerni: nižja kot je bila cena goriva, višja je bila trošarina. Kaj je iz tega mogoče sklepati? Da bi cena za liter bencina lahko znašala tudi manj kot evro, če se trošarine ne bi višale.

Moramo pa omeniti, da trend upadanja cene bencina 95 brez dajatev ni trajal v nedogled. Od začetka aprila se beleži praktično konstantna rast cene bencina 95 – izjema je zadnja sprememba, ko se je gorivo brez dajatev spet malenkost pocenilo –, medtem pa se je trošarina v tem istem času zniževala (izjema je zadnja sprememba, ko se je spet malenkost zvišala). 

Cena dizla

Postavke, ki vplivajo na ceno dizla, a so nespremenjene:

– taksa CO2: 0,04671 evra za liter
– dodatek za zagotavljanje prihrankov energije: 0,008 evra za liter (izjemoma je v 14-dnevnem obdobju od 16. junija znašal 0,0048 evra)
– prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije: 0,0099 evra/liter

Za DDV velja enako kot pri bencinu – cesarju, kar je cesarjevega.

image
Dizel. FOTO: A. L.

Z grafa je razvidno, da je zgodba podobna kot pri bencinu. Od nekje aprila gledamo zrcalno sliko: cena goriva brez dajatev dol, trošarine gor. Ko se je trend upadanja cen dizla obrnil navzgor, so začele upadati trošarine.

Dizel brez dajatev je bil najcenejši v obdobju od 5. maja. Liter je stal 0,288 evra, trošarina pa je takrat znašala 0,467 evra. Danes liter dizla brez dajatve stane 0,406 evra, trošarina pa k skupni ceni doda 0,349 evra.

Izpad iz naslova trošarin

Trošarine so v domeni ministrstva za finance, na koncu pa odločitev sprejme vlada. »Na ministrstvu za finance nenehno spremljajo razmere na trgu in pripravljajo ukrepe na področju trošarinske politike tako, da se v največji mogoči meri upošteva cilje različnih politik, gospodarske razmere kot tudi konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami. Pri tem velja poudariti, da je gibanje cen surove nafte na mednarodnih trgih zelo dinamično, odvisno od ekonomskih in drugih okoliščin, vlada pa lahko s trošarinsko politiko blaži nihanja drobnoprodajnih cen tako navzdol kot tudi navzgor,« so zapisali v odgovorih ministrstva za gospodarstvo.​

​Ob pripravi proračuna za leto 2020 (jeseni 2019) je vlada iz naslova trošarin od energentov in električne energije načrtovala 1,003 milijona evrov prihodkov. 

»Trenutno se soočamo z drugačnimi gospodarskimi razmerami ter višino trošarin. Te so bistveno nižje, kot je znašalo letno povprečje istih v lanskem letu. Hkrati beležimo izpad prodanih količin, ki je v večji meri posledica epidemije covida 19. Zadnje projekcije kažejo, da bi lahko iz naslova trošarin od energentov pobrali okoli 845 mio evrov prihodkov oziroma 164 mio evrov manj od lanskoletne realizacije. Od teh se 32 mio evrov nanaša na trošarino na električno energijo, 205 mio evrov na neosvinčeni bencin, 572 mio evrov na dizelsko gorivo in 35 mio evrov na kurilno olje,« pojasnjujejo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada ceno pogonskih goriv 1 evro/liter ohranja z namenom omilitve posledic epidemije covida 19 za državljane in gospodarstvo.

Obračunane trošarine od neosvinčenega bencina in dizla (to še ne vključuje vračil trošarin, ki letno znašajo približno 80 mio evrov) v prvih petih mesecih letošnjega leta : v prvih petih mesecih 2020 je bilo obračunanih za 75,5 mio evrov trošarin na neosvinčeni bencin (lani 101,7 mio evrov) in 249,8 mio evrov trošarin od plinskega olja za pogon (dizel lani 301 mio evrov).

​Bi lahko bila drobnoprodajna cena goriv nižja? Da, a bi bil v tem primeru izpad iz naslova trošarin še večji.
Deli s prijatelji