ONESNAŽENJE

V potok iztekala rjava smrdeča snov (FOTO)

Objavljeno 14. september 2020 09.00 | Posodobljeno 14. september 2020 09.18 | Piše: Oste Bakal

Preiskujejo izpust iz nedokončane bioplinarne pri Petišovcih

V potok Kopica blizu Petišovcev je znova odtekala neznana snov. FOTOGRAFIJE: Medobčinski Inšpektorat
V teh dneh je v potok Kopica blizu Petišovcev znova odtekala neznana smrdeča snov. Župan občine Lendava Janez Magyar, direktor občinske uprave dr. Mihael Kasaš in medobčinski inšpektorat so najprej preverili, ali je izvor onesnaževanja nekdanja Ecosova bioplinarna tako kot pred tremi meseci. Ugotovili so, da je v tem primeru izvor izlitja nedokončana Bioplinarna Kolar.
Vodja medobčinskega inšpektorata mag. Tibor Hebar je obvestil regijski center za obveščanje. Občinska civilna zaščita je tudi fizično prekinila nadaljnje iztekanje snovi in zavarovala območje. Pristojne državne službe so na terenu vzele vzorce, s primerom se ukvarjata tudi okoljski inšpektor in policija.

image
MEDOBčINSKI INšPEKTORAT Opravili so analize.

Ugotovili so, da izteka temna snov, ki zaudarja, tja so prihiteli policija, medobčinski inšpektorat in v ponedeljek inšpektorica za okolje ter gradbena inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor. Po opravljeni analizi je okoljska inšpektorica potrdila, da je onesnaženje potoka Kopica nastalo zaradi iztekanja snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn v obrtno-poslovni coni Lendava. Ugotovljeno je bilo, da je v objektih naprav od februarja in marca 2018 odložen digestat iz bioplinarn Radmožanci in Boreci družbe Plinprom, d. o. o., ki ni odpadek, saj ne presega predpisanih mejnih vrednosti za uvrstitev digestata v prvi kakovostni razred. Ob močnejšem dežju se digestat meša z meteornimi vodami in preliva v okolico, saj imajo, kot je bilo ugotovljeno v predhodnih inšpekcijskih nadzorih, nekateri fermentorji strgano cerado, fermentor, ki leži južno, je v celoti nepokrit, prav tako tudi sredinski večji fermentor na južni strani območja naprave in odprtine talnih rezervoarjev.

Okoljska inšpektorica je potrdila, da je nastalo onesnaženje potoka Kopica zaradi iztekanja snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn v obrtno-poslovni coni Lendava.

V izrednem inšpekcijskem pregledu je inšpektorica ugotovila, da je posušena snov, s katero je umazano dvorišče med fermentatorji oziroma objekti bioplinarn, ostanek snovi, ki je 4. septembra iztekla iz cevi fermentatorja in tudi iz talnega rezervoarja pred strojnico bioplinarne. Izkazalo se je, da inšpekcijski zavezanki, družba Bioplin storitve, d. o. o., v stečaju in Bioplinarna proizvodnja, d. o. o. (investitorka objektov bioplinske naprave in imetnica stavbne pravice za izgradnjo bioplinarne), ki sta nastali iz prvotne investitorke bioplinarne – Keter organica bioplinarna, d. o. o., in Keter organica bioplin., d. o. o., –, nista realizirali odločb, s katerima jima je okoljska inšpekcija prepovedala odvajanje industrijske odpadne vode iz objektov nedograjene bioplinarne, ki se odvaja posredno v vode.


Omenjeni bioplinarni nista dograjeni in nimata pridobljenih uporabnih dovoljenj. V zvezi z domnevno uporabo objektov nedograjenih bioplinarn brez uporabnih dovoljenj je gradbena inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor uvedla nadzor. Inšpektor je opravil pregled in ugotovil, da je v mešalni jami in končnem zalogovniku gosta tekoča rjava snov, ki ni meteorna voda in ima vonj po pregnitem blatu. Z odločbama je prepovedal uporabo objektov. Ker odločba ni bila realizirana, je inšpekcija obema družbama izdala sklep o dovolitvi izvršbe oziroma začela izvršilna postopka. N
Deli s prijatelji