NEVAREN PLIN

Panika v Kranju: deveterico naenkrat obšla slabost

Objavljeno 12. januar 2020 08.59 | Posodobljeno 12. januar 2020 09.17 | Piše: T. V.

Osebe so odpeljali na predihavanje.

Na pomoč so priskočili tudi gasilci (simbolična fotografija). FOTO: Voranc Vogel
Kranjski policisti so v soboto obravnavali sum zastrupitve več oseb z ogljikovim monoksidom. V zaprtem prostoru je bilo zaradi ogrevanja uporabljeno zunanje prenosno kurišče. Pri tem se je sproščal ogljikov monoksid.

Gasilci so prostor prezračili.

Osebam je bila nudena zdravniška pomoč. Napoteni so bil na predihavanje.

GARS Kranj poroča, da so malo po 17. uri posredovali na Savski Loki v Kranju ob nenadni slabosti kar devetih oseb, vzrok pa je bila zastrupitev z ogljikovim monoksidom.Kako se lahko zavarujemo pred ogljikovim oksidom?

Ogljikov oksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju med gorenjem v pečeh na trdna, tekoča in plinasta goriva, plinskih bojlerjih in ob delovanju bencinskih in dizelskih motorjev. To pomeni, da nastajanja ogljikovega oksida, če uporabljamo naštete vrste grelnih teles in motorna vozila, ne moremo odpraviti. Lahko pa se zavarujemo pred škodljivimi koncentracijami ogljikovega oksida.

V nadaljevanju so našteti osnovni preventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito pred prekomernim nastajanjem ogljikovega oksida izvesti v stanovanju:
  • redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav (tematiko obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Ur.l. RS, št. 128/2004 (18/2005popr.)); pri tem velja opomniti, da je treba čiščenja kurilnih naprav na trdna kuriva opravljati večkrat (odvisno od moči kurilne naprave) v kurilni sezoni,
  • redni pregledi in čiščenje zračnikov (tematiko obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Ur.l. RS, št. 128/2004 (18/2005popr.)); zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno,
  • zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za zgorevanje kurilne naprave oz. plinskega bojlerja. Zunanja nova okna s tesnili ne ustrezajo zadostnem prezračevanju oz. oskrbi z zrakom. Zadostna oskrba z zrakom je potrebna tudi za delovanje plinskih peči v avtodomih in počitniških prikolicah (zahteve so podane v smernici Muster-Feuerungsverordnung MFeuV, 2007, ki jo opredeljuje slovenska tehnična smernica TSG - 1 - 001: 2010: Požarna varnost v stavbah). Glede na zahteve smernice, mora prostor z eno ali več kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, s skupno nazivno toplotno močjo do 35 kW, izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:
  • ima vsaj eno zunanje okno ali vrata, ki se odpira na prosto (opomba: zatesnjena oz. dodatno zatesnjena okna ne izpolnjujejo te zahteve) in prostornino vsaj 4 m3 na 1 kW skupne nazivne moči kurilnih naprav,
  • ima odprtino na prosto s prostim presekom vsaj 150 cm2 ali dve odprtini s prostim presekom po vsaj 75 cm2 ali kanal na prosto, ki ima ekvivalentni prosti presek glede na zahtevani pretok zraka oziroma,
  • je povezan z drugimi prostori, ki imajo odprtine na prosto po merilih iz prejšnjega odstavka,
  • v zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem(motorne žage, agregati ipd.), tudi kadar delujejo agregati zunaj in so nameščeni neposredno ob objektu, naj bodo izpušne cevi usmerjene stran od objekta,
  • ob zagonu motorjev vozil z notranjim zgorevanjem v garaži naj bodo garažna vrata odprta (vsa vrata, ki vodijo iz garaže v stanovanje morajo biti ob zagonu motorja vozila zaprta),
  • preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljikovega oksida (CO javljalniki). Javljalniki naj se namestijo čim bliže višini glave oseb, ki bivajo v prostoru. Tako naj se v spalnicah ali otroških sobah javljalnike ogljikovega oksida namesti v višino glave na steno poleg postelje. Namestitev javljalnika naj služi kot sekundarni preventivni ukrep, ko so bili predhodno že izvedeni prej našteti preventivni ukrepi.

Vir: Uprava za zaščito in reševanje
Deli s prijatelji