ZAVAROVALNIŠKA GOLJUFIJA

Denar za odžagano roko bi dobila tašča

Objavljeno 17. maj 2019 07.09 | Posodobljeno 17. maj 2019 07.11 | Piše: Gordana Stojiljković

Pred domnevno nesrečo s cirkularko so 21-letno Julijo Adlešič visoko zavarovali. Ker je bilo dekle v stečaju, je kot zavarovalka nastopala mati njenega fanta.

Tinka Huskić Colarič je kot prejemnica socialne pomoči v vseh petih primerih nastopala kot zavarovalka 21-letne Julije, njen sin Sebastien Abramov pa kot upravičenec v primeru smrti.
LJUBLJANA – Ob prebiranju ovadbe zoper tri člane družine Colarič in 21-letne Julije Adlešič, ki so hoteli opehariti pet zavarovalnic za več kot milijon evrov, tako da so Julijo najprej visoko zavarovali, nato pa si je »po nesreči« odrezala roko, se nam je odprlo vprašanje, ali lahko oseba, ki je v postopku osebnega stečaja ali prejema socialno pomoč, sklepa tako visoka življenjska in nezgodna zavarovanja.

Dejstvo je namreč, da je Julija Adlešič zaradi 55.000 evrov dolga v osebnem stečaju od 26. julija lani, Sebastien Abramov od 16. oktobra 2015, medtem ko je osumljena petih kaznivih dejanj poskusa goljufije Tinka Huskić Colarič prejemnica socialne pomoči.

Kot navaja zakon o finančnem poslovanju, ta omejuje poslovno sposobnost stečajnega dolžnika, zato oseba, ki je v stečajnem postopku, ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov, katerih predmet je razpolaganje s premoženjem, ki spada v stečajno maso. Oseba tako brez soglasja sodišča ne more najeti kredita ali dati poroštva, odpreti novega transakcijskega računa, odpovedati pa se mora dediščini in drugim premoženjskim pravicam.

image
Iz ovadbe izhaja, da je najdražje zavarovanje želela skleniti pri Vzajemni. FOTO: Jure Eržen

»Če ne gre za razpolaganje s stečajno maso, torej bo premija plačana iz sredstev, ki ne spadajo v stečajno maso, za to ni omejitev. Kljub temu je treba pred sklenitvijo pogodbe o tem obvestiti stečajnega upravitelja,« piše v zakonu.
 

Stečajna upraviteljica ni vedela nič


Kot izhaja iz ovadbe, stečajna upraviteljica, ki vodi oba postopka, Alenka Krivic Nabernik o zavarovanjih ni vedela ničesar, čeprav bi o tem morala biti obveščena. So pa se tega dobro zavedali osumljenci poskusa zavarovalniške goljufije, saj je v vseh petih primerih na različnih zavarovalnicah kot zavarovanka nastopala Julija, kot zavarovalka Tinka in kot upravičenec do zavarovalnine v primeru smrti Sebastien.

V vseh petih primerih so po tistem, ko je Julija predčasno zapustila zdravljenje, tako rekoč v dnevu oziroma dveh in skoraj takoj ob začetku veljavnosti polic o življenjskem in nezgodnem zavarovanju podali zahtevke za izplačilo, pri čemer so vztrajali, da se denar nakaže na račun Tinke Huskić Colarič.

Z vprašanji, ali so dolžni preverjati finančno stanje zavarovancev oziroma zavarovalcev in ali imajo dostop do finančnih podatkov skleniteljev zavarovanj in prav tako glede prejemnikov socialne pomoči, smo se obrnili na vseh pet skoraj opeharjenih zavarovalnic: Vzajemno, Zavarovalnico Sava, Zavarovalnico Ergo, Wiener Städtische Zavarovalnico in Merkur Zavarovalnico.
image
Sebastjan Colarič je bil na okrajnem sodišču pravnomočno obsojen zaradi goljufije. FOTO: Marko Feist

»V Zavarovalnici Maribor preverjamo osebe, ki so v osebnem stečaju. Te lahko sklenejo vsa zavarovanja samo ob soglasju stečajnega upravitelja. Prejemnikov socialne pomoči ne preverjamo in jih nismo dolžni preverjati. Odrasla oseba lahko drugo odraslo osebo zavaruje samo ob soglasju in podpisu na zavarovalni polici,« so nam pojasnili v Zavarovalnici Sava.
 

Hotela najvišje zavarovanje


Kot je policistom povedal uslužbenec na Zavarovalnici Sava, mu je Abramov povedal, da je »Julija v osebnem stečaju in da zato denarja ne sme prejeti, ker ga bo pobrala država«. Julija je s Savo sklenila življenjsko in nezgodno zavarovanje 20. junija lani še pred uvedbo stečajnega postopka, nato pa 19. julija, ko je že razglasila osebni stečaj, skupaj s Tinko odšla na zavarovalnico, preklicala nezgodno zavarovanje in spremenila polico tako, da je bila zavarovalka Tinka. Nato sta 20. novembra lani z zavarovalnico sklenili aneks k pogodbi z dodatnim nezgodnim zavarovanjem.

Osumljen tudi umora
Sebastien Abramov in Julija Adlešič sta od 6. marca v priporu, tam bosta vsaj do 6. junija. Tudi če bi se preiskovalni sodnik morda odločil pripor odpraviti, pa to skoraj ne more veljati za Abramova, ki je od prejšnjega meseca osumljen umora 24-letne Sare Veber marca 2015. Takratno dekle naj bi med čiščenjem oziroma popravljanjem puške usodno ustrelil. Kriminalisti do zdaj niso imeli trdnih dokazov, da je storil naklepno dejanje.

Julija je zavarovanje v zavarovalnici Wiener Städtische sklenila decembra 2018, polica je začela veljati le tri dni pred domnevno poškodbo. Znova je bila Julija zavarovanka, Tinka pa zavarovalka. Huskić Colarićeva je plačala prvi obrok, za drugega na svojem računu ni imela sredstev, zato je obrok poravnal Abramov.

Iz ovadbe še izhaja, da je želela Julija pri Vzajemni skleniti najdražje zavarovanje – za milijon evrov –, vendar so na Vzajemni ponudbo najvišjega možnega zavarovanja zavrnili. Zato je sklenila veliko nižjo zavarovalno polico nezgodnega zavarovanja, ko pa je po »nesreči« zahtevala izplačilo, so zastrigli z ušesi, ko je želela, da se denar nakaže na račun Sebastienove mame. Tudi v tem primeru je Julija nastopala kot zavarovanka, Huskić Colaričeva kot zavarovalka in Abramov kot upravičenec v primeru smrti.
Brez soglasja stečajnega upravitelja Julija ne bi smela sklepati zavarovanj.


»Zavarovalnica ni upravičena preveriti finančnega stanja stranke pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, razen v izjemnih primerih. Tisti, ki sklene pogodbo in je običajno tudi plačnik, če plača premijo, zadosti osnovnemu pogoju. Mora pa pred sklenitvijo povedati relevantne podatke, ki bi lahko vplivali na to, ali bo zavarovalnica sprejela ali zavrnila ponudbo. Ključno torej je, da sklenitev zavarovalne pogodbe temelji na zaupanju v relevantne podatke, ki jih je zavarovalec zavarovalnici podal ob sklenitvi,« pravijo na Vzajemni. Do dolžnosti preverjanja s strani zavarovalnice pridemo šele ob nastanku škodnega primera, pojasnjujejo na Vzajemni.

1 milijon 236 tisoč evrov je bil skupni znesek zavarovalnin.

»Za zahtevke, še posebno če se nanašajo na visoko izplačilo zavarovalnine ali odškodnine, pa je zavarovalnica dolžna izpeljati postopek ugotavljanja, ali gre res za zavarovalni primer ali ne. V tem postopku se lahko ugotovi, da je zavarovalec ob sklenitvi zamolčal ali lažno prikazal informacije, ki so sicer relevantne za odločanje o sklenitvi ali nesklenitvi zavarovalne pogodbe, tako tudi dejstvo osebnega stečaja,« je zapisala Petra Juvančič z Vzajemne. Zavarovalnice so na srečo pravočasno odkrile, da v zgodbi o odrezani roki nekaj smrdi, in zavarovalnin niso izplačale. 
Deli s prijatelji