GIMNAZIJA V ČRNOMLJU

Anonimka: Jih skrbi za šolo ali moti ravnateljica?

Objavljeno 10. julij 2020 20.05 | Posodobljeno 10. julij 2020 20.05 | Piše: Drago Perko

Po javnem pozivu Belokranjske, črnomaljske gimnazije ne damo in anonimki se je odzvala tudi Elizabeta Prus. Vpis se je v resnici zmanjšal.

Elizabeta Prus sedem let vodi SŠ Črnomelj. FOTOGRAFIJE: Drago Perko
Sklenilo se je še eno šolsko leto na Srednji šoli Črnomelj, seveda je tudi tam zaradi epidemije pouk potekal na daljavo. Na tem koncu premorejo 110 let bogate zgodovine poklicne šole, 75 let se tu šolajo novi gimnazijci, lani pa so zaznamovali 10 let izobraževanja v programu strojni tehnik. Zaradi slabšega vpisa v program gimnazije se je nedavno pojavil javni poziv z naslovom Belokranjske, črnomaljske gimnazije ne damo.
 

Tudi izpisali so se


»Naša velika in iskrena zaskrbljenost glede usode Gimnazije Črnomelj je posledica dejstva, da se v zadnjem obdobju drastično, dramatično manjša število vpisanih dijakinj in dijakov. Tako je iz javno dostopnih podatkov razvidno, da se je po letu 2017 vpis na Gimnazijo Črnomelj kar prepolovil, v predvpisu za šolsko leto 2020/21 pa se je v prvi letnik prijavilo samo 14 dijakov. V zadnjih letih se je iz Gimnazije Črnomelj tudi izpisalo več dijakov in se odločilo nadaljevati srednješolsko izobraževanje v Novem mestu,« je nekaj misli javnega poziva.
image
DRAGO PERKO Vključeni so tudi v mednarodne projekte.

Ravnateljica Elizabeta Prus je bila do zdaj tiho, pred nas pa je razprostrla tabele in primerjave z drugimi primerljivimi šolami v Sloveniji: »V zadnjih petih letih narašča zanimanje za srednje poklicno in strokovno izobraževanje, kar se kaže tudi na Srednji šoli Črnomelj. Tako imamo v program oblikovalec kovin – orodjar nadpovprečno dober vpis, saj imamo vpisanih 14 dijakov, kar je statistično gledano v vrhu Slovenije.

Program strojni tehnik se je v petih letih povečal za 100 odstotkov, kar je izreden rezultat za našo šolo. Naj poudarim dosežke: pri splošni in poklicni maturi že več let dosegamo v večini 100-odstotni uspeh! Število doseženih točk je v večini let nad slovenskim povprečjem, enako velja za zaključni izpit v programu oblikovalec kovin – orodjar.«
 

Inšpekcijski nadzori


Ob tem se je pojavila tudi anonimka, ki pod drobnogled jemlje predvsem delo ravnateljice, ta je na tem položaju sedem let. »V tem času smo imeli 20 inšpekcijskih nadzorov. Le v enem je bila ugotovljena manjša napaka, ki pa je bila v skladu z zakonodajo v časovnih rokih odpravljena in sanirana,« zatrjuje Prusova in doda, da sprejete odločitve in delovanje niso bili nezakoniti: »Zakon pravi, da svet zavoda ali kateri koli organ deluje zakonito, dokler morebitna nezakonitost ni ugotovljena. S tega vidika to tudi pomeni, da se sklepov za nazaj ne popravlja.«
image
DRAGO PERKO Soočajo se s padcem vpisa.

V anonimki se ji očita, da je vršila pritiske na predsednico sveta zavoda. Tudi to zanika. »Lahko pa dodam, da se vršijo pritiski name, in to le nekaj oseb z namenom, da odstopim. Ti so načrtno začeli delovati v zadnjih letih. Ne gre več za šolo, nikjer ni nobenega argumenta, samo jaz jih motim,« pove. Trije od teh so bili člani sveta zavoda Srednje šole Črnomelj in so jih predstavniki zaposlenih zamenjali. »Ob tem moram poudariti, da me zaposleni v večini podpirajo, se ne strinjajo z neutemeljenimi in brezdokaznimi anonimkami. Dejstvo pa je, da sem do zdaj bila tiho, morala bi se že prej oglasiti. Šola je v tem času dosegla izjemen napredek, razvoj in imamo super kolektiv, ki se dobro razume – če pa od 54 trije niso enakega mnenja, to menda ne more odražati mišljenja vseh.«
 

Na olimpijado


Kljub dejstvu, da je letošnja generacija številnejša od lanske, se je na gimnazijo vpisalo samo 14 dijakov. To je najslabši rezultat po letu 1958, se pravi drugi najslabši v njeni celotni zgodovini, pa je še en očitek na račun šole. Je pa res, da se zanimanje za vpis v gimnazije zmanjšuje. To je trend, ki je z nekaj odstopanji prisoten na državni ravni od leta 2007, ko se je več kot 40 odstotkov osnovnošolcev vpisalo na gimnazijo. Danes so ta odstotek zasedli programi srednjega izobraževanja (za novo šolsko leto 42,3), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 35,7 odstotka kandidatov. Gimnazija v Črnomlju ni edina, ki se sooča s padcem vpisa. »Tu je še nekaj gimnazij, ki se soočajo z identično problematiko. Ob tem ne pozabimo, da imamo precej manjši šolski okoliš, kot ga imajo preostale gimnazije,« dodaja ravnateljica.

Izpostavi še dosežke dijakov in učiteljskega kolektiva: »Kar 147, torej več kot polovica naših dijakov SŠ Črnomelj je v šolskem letu 2018/2019 prejela bronasto, srebrno ali zlato priznanje za uspeh pri šolskih tekmovanjih. Ponosni smo na Uršo Konda, ki se je kot prvouvrščena na izbirnem tekmovanju iz kemije uvrstila na kemijsko olimpijado, in Vida Kavčiča, prvouvrščenega na olimpijado iz astronomije.« 




Deli s prijatelji