TRTA IZ ŽITARE VASI

Ko odmeva slovenska pesem

Objavljeno 25. maj 2019 19.38 | Posodobljeno 25. maj 2019 18.41 | Piše: Mojca Marot

Slovensko prosvetno društvo (SPD) Trta iz Žitare vasi/Sittersdorfa na avstrijskem Koroškem je bilo ustanovljeno že leta 1907 z namenom, da na drugi strani meje pospešuje in ohrani slovenski jezik ter kulturo.

Ženski pevski zbor Trta nocoj pripravlja koncert ob petletnici delovanja. FOTO: ARHIV SPD
Društvo je že na začetku delovanja uredilo čitalnico, prirejali so razne tečaje in predavanja, pomembno funkcijo so imeli v izobraževanju mladine v slovenskem jeziku. Kmalu je zaživela še živahna odrska dejavnost. A leta 1938 je nacionalsocialistična uprava prisilno ukinila delovanje društva, odvzeli so jim vse premoženje, knjige iz čitalnice pa zažgali. Leta 1944 so jim požgali tudi kulturni dom, z njim vred so zgorele kulise, obleke, noše in drugo. A kril jim niso mogli kar tako pristriči in že leta 1946 je društvo znova začelo delovati, obnovili so kulturni dom in znova je oživela odrska dejavnost.

Ostali brez dovoljenja

Vendar le do leta 1960, ko je okrajno glavarstvo kulturnemu domu odvzelo dovoljenje za prireditve, delovanje SPD pa je povsem zaspalo do pomladi 1972, ko so ustanovili moški pevski zbor, ki deluje še danes. Od 1996. v prenovljenem kulturnem domu.
Poleg moškega pevskega zbora Trta, v katerem trenutno poje 23 pevcev, so v okviru SPD dejavni še otroški pevski zbor Trtinos, ustanovljen leta 2006, v katerem poje 16 pevk in pevcev, ter ženski pevski zbor Trta, ustanovljen pred petimi leti, ki združuje 22 pevk. Slednji drevi ob 19.30 v Kulturnem domu Pliberk ob petletnici delovanja pripravlja celovečerni koncert z naslovom Melodije sveta – svet melodij. Ob ustanovitvi se je zboru pridružilo 20 navdušenih pevk, ki večinoma prihajajo iz občin Žitara vas/Sittersdorf, Dobrla vas/Eberndorf na avstrijskem Koroškem pa tudi iz sosednje Slovenije. Njegovo vodenje je prevzela zborovodkinja Špela Mastek Mori iz Mežice in takoj uvedla tedenske vaje.

image
Pevke Trte na odru FOTO: ARHIV SPD

 

Prva predstavitev pred pol desetletja

Pevke so se prvič javno predstavila maja 2014 in že takrat navdušile, zdaj nastopajo na Koroškem in v Sloveniji ob različnih priložnostih, kot so sejmi, poroke, obletnice, kulturne in zabavne prireditve, razstave in različna praznovanja. Prepevajo slovenske ljudske pesmi pa tudi tuje narodne in zabavne skladbe in tako bogatijo svoje pevsko znanje in nabirajo izkušnje. Poleti 2017 so v Alta Pusteri na južnem Tirolskem sodelovale na zborovskem festivalu in tam se jim je porodila ideja, da ob peti obletnici priredijo prvi samostojni koncert, ki bo prepleten z ritmičnimi in modernimi, ljudskimi in narodnimi pesmimi ter baladami. Sicer pa je v Pliberku zelo dejavna tudi gledališka skupina Šentlipš, ki združuje 12 igralk in igralcev, SPD Trta pa tesno in plodno sodeluje tudi z družino Rutar in njihovim podjetjem Rutar harmonika, ki se je pred leti priselilo v Žitaro vas.
22 pevk je v ženskem pevskem zboru Trta.
Deli s prijatelji