BRALEC POROČEVALEC

Zakaj se Darsova vozila po avtocesti lahko vozijo brez vinjet (FOTO)

Objavljeno 23. december 2019 09.45 | Posodobljeno 23. december 2019 09.58 | Piše: A. L.

Na to nas je opozoril bralec, ki je to pomanjkljivost opazil na Darsovih vozilih za cestninski nadzor.

Vozilo za cestninski nadzor je brez vinjete. FOTO: A. L.
Za vožnjo po avtocesti z osebnim vozilom je potrebna vinjeta. Če je ni in kršitelja ustavijo, mu napišejo kazen, poleg tega pa mora kupiti še vinjeto.

image
Vozilo za cestninski nadzor je brez vinjete. FOTO: A. L.
A nekatera vozila, ki so velikosti osebnih, po avtocesti smejo voziti brez vinjete. Na to nas je opozoril bralec Veso, ki je opazil avtomobil Darsovega cestninskega nadzora brez vinjete. Sprašuje se, kako je mogoče, da prav oni, ki nadzor izvajajo, vinjete ne potrebujejo. Ob tem je pribil: »Kovačeva kobila je najbolj bosa.«

To smo preverili na parkirišču Darsa, saj so naši sosedje (stavba, kjer se nahajajo njihovi prostori, je sosednja stavbi, kjer so prostori Slovenskih novic), in ugotovili, da navedbe bralca držijo.

Zakaj je tako, smo vprašali Družbo RS za avtoceste (Dars), od koder so nam hitro vrnili pojasnila: »Vozila, s katerimi se izvaja cestninski nadzor, so skladno z zakonom o cestninjenju oproščena plačila cestnine – saj gre za vozila s prednostjo (tako lahko tudi rešilci, policijska in gasilska vozila z modrimi lučmi uporabljajo avtoceste in hitre ceste brez vinjete), obenem pa gre pri vozilih cestninskega nadzora za vozila, ki se uporabljajo za izvajanje cestninjenja. Posledično tudi nobene globe za ta vozila brez vinjete ni bilo izdane.« 

Zakon o cestninjenju, 9. člen (citirano)

(oprostitve plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške)

(1) Cestnina in pristojbina za zunanje stroške se ne plačata za:
prevoz z vozili s prednostjo in za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu,
– prevoz z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
– prevoz s tujimi vojaškimi vozili za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
– prevoz z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
– prevoz z vozili upravljavca cestninskih cest za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja.

(2) Če cestninski zavezanec v primerih iz prejšnjega odstavka plača cestnino oziroma pristojbino za zunanje stroške, ni upravičen do vračila plačanega zneska.

(3) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so ne glede na državo registracije tista vozila, ki so opremljena s posebnimi opozorilnimi svetilkami po predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa, ali ki v skladu s temi predpisi uporabljajo posebne svetlobne in zvočne znake pri opravljanju nujnih nalog.

(4) Vojaška vozila so tista vozila, ki so označena s predpisanimi registrskimi tablicami za vozila Slovenske vojske.

(5) Prevozi s tujimi vojaškimi vozili za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog so tisti prevozi, ki jih vnaprej napovedo pristojni organi, in prevozi z vozili z oznakami mednarodnih organizacij, ki sodelujejo pri varovanju miru ali za katera te organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog. Na podlagi podatkov o prevozu, ki jih pristojni organ posreduje upravljavcu cestninskih cest na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona, upravljavec cestninskih cest odloči o upravičenosti uporabe cestninske ceste brez plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške in o tem obvesti pristojni organ. Upravljavec cestninskih cest mora biti o prihodu vozil obveščen najmanj 24 ur pred njihovim prihodom.

(6) Prevozi z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, so prevozi na podlagi pravilno izpolnjenih dokumentov, ki jih določi upravljavec cestninskih cest. Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške uveljavlja. Na podlagi podatkov o prevozu, ki jih cestninski zavezanec posreduje upravljavcu cestninskih cest na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona, upravljavec cestninskih cest odloči o upravičenosti uporabe cestninske ceste brez plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške in o tem obvesti cestninskega zavezanca. Upravljavec cestninskih cest mora biti o prihodu tujih vozil obveščen najmanj 24 ur pred njihovim prihodom.

(7) Prevozi z vozili za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja cestninskih cest in dejavnosti cestninjenja so prevozi izvajalcev teh dejavnosti.

(8) Podrobnejša vprašanja v zvezi z oprostitvijo plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške uredi vlada.

 

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Deli s prijatelji