RADIOAKTIVNO

Prestrašeni bralec: Kaj radioaktivni material dela na cesti?

Bralec je pred dnevi opazil vozilo z nevarno snovjo na primorski avtocesti.
Fotografija: FOTO: Bralec Roman
Odpri galerijo
FOTO: Bralec Roman

LJUBLJANA – Zaskrbljeni bralec nam je poslal fotografiji avtomobila, ki ga je opazil na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Ob tem se je vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi kdo trčil v vozilo, ki je prevažalo nevarni material.
Preverili smo, kako je s prevozi radioaktivnih materialov v Sloveniji.

Takih prevozov je pri nas na leto okoli 5800, v prihodnje naj bi se število zmanjšalo, ker bodo nekateri uporabniki prešli na tehnologije, ki ne vsebujejo radioaktivnih snovi.

Kdo izvaja prevoze
Dovoljenja za prevoz izda uprava za jedrsko varnost (URSJV) pri ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Za radioaktivne snovi v zdravstvu in veterinarstvu izdaja dovoljenja uprava za varstvo pred sevanji (URSVS) pri ministrstvu za zdravje, so pojasnili na MOP.

Prevozniki po Sloveniji so lahko domača ali tuja podjetja ali druge organizacije, ki morajo izpolnjevati pogoje. Trenutno ima tako dovoljenje 27 domačih podjetij in 11 tujih (v te podatke niso zajeti prevozi za potrebe zdravstva in veterinarstva v Sloveniji).

Cena za prevoz
Eden takih prevoznikov je agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki je pooblaščeni izvajalec ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Naročniki njihovih prevozov so imetniki ali povzročitelji radioaktivnih odpadkov, ki jih prevažajo od mesta nastanka do centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov. V ceni prevoza so obračunani prevoz, nakladanje in razkladanje tovora, meritve ter priprava dokumentacije, potrebne za izpolnitev zahtev za prevoz radioaktivnih odpadkov. Cena na prevoženi kilometer je med 3,13 in 6,26 evra na prevoženi kilometer, razkrivajo pri ARAO.

FOTO: Areo
FOTO: Areo


Predpisi in standardi za tovrstne prevoze so zelo strogi. Postavljene so zahteve za osebje, embalažo, opremo in dokumente, ki morajo biti na vozilu pri prevozu nevarnega blaga, vozilo, označevanje vozila in tovorkov, pritrjevanje tovora in varovanje. Eden izmed prevoznih vsebnikov ARAO je na primer izdelan iz štiri milimetre debele nerjavne pločevine, prostornine 300 litrov. Radioaktivne odpadke v prevoznem vsebniku imobilizirajo z vrečami, napolnjenimi s peskom.

Do zdaj brez nesreč
Radioaktivni material lahko prevažajo le za to usposobljeni vozniki. Vse osebe, ki sodelujejo pri prevozu radioaktivnih snovi, morajo spoštovati predpise, ki opredeljujejo varovanje radioaktivnih snovi.

URSJV nima podatkov, da bi se v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih zgodila kakršna koli nesreča z radioaktivnimi (ali jedrskimi) snovmi. Tudi pri ARAO, kjer prevoze opravljajo že 12 let, nesreče med prevozom še niso imeli.
Prevoznik mora razpolagati z vozilom, ki mora imeti določeno dodatno opremo. Vozila morajo biti vzdrževana, registrirana in tehnično brezhibna. Tehnični pregledi za motorna vozila, ki prevažajo nevarno blago, se opravljajo vsakih 12 mesecev. Predpisana je obvezna dodatna oprema, ki mora biti v vozilu za prevoz nevarnega blaga (gasilniki, dva samostojno stoječa opozorilna znaka, oprema za pritrjevanje tovora, kolesne zagozde, tekočina za izpiranje oči, odsevni brezrokavniki, ročne svetilke …).

Oranžna tabla
Vozilo, ki prevaža radioaktivnost snov, je označeno spredaj in zadaj z oranžno tablo ter s tremi tablami za nevarnost radioaktivnih snovi razreda 7, ki so nameščene bočno na obeh straneh in na zadnji strani vozila. Označen je tudi tovorek, v katerem se nahaja radioaktivna snov.

FOTO: Areo
FOTO: Areo


Voznik ima v kabini kot pomoč ob nesreči oziroma izrednem dogodku pisna navodila za ukrepanje, po katerih se ravna. Gre za poenotena navodila, ki jih uporabljajo vsi prevozniki v državah podpisnicah ADR (evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti). V pisnih navodilih so določeni postopki za ravnanje ob nesreči (ukrepi, ki jih mora izvesti voznik, dodatni ukrepi, navodilo v primeru požara, navodilo za prvo pomoč, način obveščanja idr.).

Kdaj sodeluje policija?
Če je voznik v nesreči poškodovan, intervencijski ekipi že nameščene oznake na vozilu povedo, da se na njem nahaja nevarno blago. V vozilu se obvezno nahaja tudi predpisana dokumentacija, ki podaja še več informacij. Glede na obseg nesreče se aktivira ustrezne intervencijske enote, ki ukrepajo v skladu s postopki (policija, gasilci, inšpekcije, mobilni ekološki laboratorij). Po koncu intervencije sledi sanacija posledic.

Za prevoze radioaktivnih snovi v količinah, ki jih opravljajo pri ARAO, ni potrebno fizično varovanje, se pa držijo določenih protokolov, npr. načrtujejo pot s čim manj postanki, vozila ne puščajo odklenjenega in brez nadzora ipd. Policija sodeluje pri spremstvu pošiljk jedrskih snovi, to je svežega jedrskega goriva ali izrabljenega jedrskega goriva.

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Obvestite nas.
 

Predstavitvene informacije

Komentarji:

Predstavitvene informacije