PAJEK

Mreža Franca Kanglerja

Objavljeno: 02.12.2012 09:01Posodobljeno: 02.12.2012 09:03

Občinski funkcionarji, ki so hkrati tudi direktorji in nadzorniki gospodarskih družb ter zavodov v mestni lasti, sestavljajo močno prepleteno omrežje.

Ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da župan Franc Kangler mesto Maribor sistematično vodi s prijemi, ki ustrezajo definiciji korupcije, je alarmantna. Komisija je posebej osvetlila delovanje družbe Farmadent, ki je v lasti Lekarne Maribor, te pa so zavod v mestni lasti.

Plača, da te kap

Družba Farmadent je sklenila svetovalno pogodbo z nekdanjim poslancem Sašem Pečetom, ta pa je družbi, kot ugotavlja KPK, svetoval z ekspertizami, ki so v resnici prepisane iz doktoratov, diplomskih nalog in magisterijev. Hkrati je župan Kangler nekdanji šefinji kabineta Dušanki Jurenec omogočil, da je prevzela mesto prokuristke v družbi Farmadent. Ta je obenem dobila tudi funkcijo nadzornice v Novi kreditni banki Maribor (NKBM) in nadzornice v družbi Marifarm. Zaradi zahteve Banke Slovenije je pred dnevi izstopila iz nadzornega sveta NKBM. KPK ugotavlja, da je prokuristka Dušanka Jurenec v Farmadentu dobivala fenomenalno plačo – 9000 evrov. Bruto. Na mesec.

Ker pa ima mariborska občina v lasti večje število podjetij, družba Farmadent ni edina, ki je vpeta v obsežno in gosto omrežje ljudi, ki sedijo v upravah in nadzornih svetih podjetij, hkrati pa funkcije opravljajo še v mariborski občini. Funkcij v nadzornih svetih je dovolj, da lahko glavnino poberejo člani mestne vladajoče koalicije, nekaj pa ostane tudi za opozicijo. Katera podjetja so to? Mariborski Vodovod, Snaga, Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS), Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor, Tržnica Maribor, Marprom – mestni potniški promet Maribor, Marifarm, ZIM – zasnove in vodenje investicij … Omrežje sega tudi do NKBM, ki sicer spada v državno interesno sfero.

Večina tistih, ki opravljajo več funkcij hkrati – denimo, da so to glavni povezovalci omrežja –, je na volitvah kandidirala na županovi Županovi listi. S tem ko so občinski funkcionarji hkrati tudi direktorji in nadzorniki gospodarskih družb in zavodov, ki so v mestni lasti, pa nastaja gosto prepredeno omrežje, ki se ukvarja predvsem s tem, da funkcionarji drug drugemu krijejo hrbet.

In šele ko se v takšnem sistemu pojavi skesanec, ki pove, kako stvari tečejo, se lahko kaj zgodi.

Ali pa se zgodi ulica.

ODZIV STANKE VOBIČ

Z navedenim člankom in fotografijo »omrežja« ste me prizadeli. Nerodno mi je pred znanci ter občani Občine Starše, ker je iz vašega novinarskega prispevka možno razbrati, da sem zaradi opravljanja dela v Nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju NS JMSS) tudi sama članica t.i. »omrežja Franca Kanglerja« in da sem imela od tega »velike« koristi. Na srečo me prijatelji, sorodniki in sodelavci poznajo in se na ta članek ne ozirajo.

Z vso odgovornostjo izjavljam in trdim, da nisem članica nobenega »omrežja Franca Kanglerja«.

Dejstva, s katerim želim podkrepiti svojo izjavo, da nisem vpletena v  predmetno »omrežje« so naslednja:

1. V Nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor me je imenoval Občinski svet Občine Starše na seji 13. 4. 2011. Zaposlena sem na Občini Starše in Občina Starše je med soustanoviteljicami JMSS Maribor, torej me vanj ni imenoval Franc Kangler,
2. Ker ima vaš članek tudi podnaslov: »Plača, da te kap«, navajam še prihodke za opravljeno delo. Celotni prihodek za opravljeno delo v NS JMSS je sejnina, ki znaša 29,06 EUR neto (sejnina je obračunana v skladu z državno Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih).
3. Sama se nikakor ne vidim v tej mreži, ker nisem v mestni vladajoči koaliciji ter nisem nikoli kandidirala na županovi Županovi listi niti pri SLS.
4. Če že moram izrazit svojo strankarsko pripadnost, naj povem , da sem vseskozi članica stranke, ki je v opoziciji Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Vem, da ste z  navedenim novinarskim prispevkom želeli prikazati dejansko stanje v Mariboru, žal pa niste predhodno preverili vsa odločujoča dejstva.
Z navedenim člankom ste mi povzročili moralno škodo.

 

ODZIV ZVONKA FIŠTRAVCA

Z navedenim člankom in priloženo fotografijo »omrežja« ste me osramotili pred svojimi prijatelji, znanci, sodelavci in sorodniki, ker je iz vašega novinarskega prispevka možno razbrati, da sem zaradi opravljanja dela v Nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju NS JMSS) tudi sam član t.i. »omrežja Franca Kanglerja«.

Z vso odgovornostjo izjavljam in trdim, da nisem član nobenega »omrežja Franca Kanglerja«.

Dejstva, s katerim želim podkrepiti svojo izjavo in trditev o nevpletenosti v  predmetno »omrežje« so naslednja:
1. V NS JMSS sem bil imenovan s sklepom občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju dne 21.4.2011 in ne od Franca Kanglerja,
2. V občini Miklavž opravljam delo s področja financ in računovodstva. Tudi delo člana NS JMSS je strokovne narave in ga opravljam vestno, samostojno in popolnoma neodvisno od kogarkoli. Moja stališča, predlogi in mnenja o gradivih, ki so predmet obravnave na sejah NS JMSS, so jasno razvidna iz zapisnikov teh sej.
3. Ker ima vaš članek tudi podnaslov: »Plača, da te kap«, navajam še prihodke za opravljeno delo. Celotni prihodek za opravljeno delo v NS JMSS je sejnina, ki znaša 29,06 EUR neto (sejnina je obračunana v skladu z državno Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih).
4. Še eno pomembno dejstvo: nikoli nisem bil in tudi sedaj nisem član nobene politične stranke.
Čeprav menim, da naveden novinarski prispevek v veliki meri prikazuje dejansko stanje v Mariboru, je po mojem mnenju hkrati nakazan neke vrste vsesplošni linč. To mnenje podpira k članku priložena fotografija t.i. »prepredenega Kanglerjevega omrežja«, ki je v celoti vključena v kontekst vašega prispevka, čeprav predhodno očitno niso bila preverjena vsa odločujoča dejstva.

Z navedenim člankom ste mi povzročili veliko moralno škodo, ki je ni možno odpraviti, saj je vsem znano dejstvo, da niti s stotimi preklici neresnice ni možno vzpostaviti stanja pred povzročitvijo škode.

 

 

 

Komentiraj članek

Pred komentiranjem se prosim prijavite. Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Komentarji (13)

Slika za %user
KIRBI 06. december 2012 ob 21:51
Slika za %user
KIRBI 06. december 2012 ob 21:51
Slika za %user
milanm 05. december 2012 ob 00:32

sVETNIKI ste svetniki ali Svetniki

26.člen URS, ( pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

Če bi se politiki in vodilni izvajalci javnih pooblastil zavedali tega člena URS, SI .
Država in (njene institucije , izvoljeni poslanci) bi pregnala lopove in od njih zahtevala povračilo škode, ki so jo naredili državi in državljanom. Denar bi dobila od tistih, ki so jo okradli. O tem govori ta 26. člen URS.

Zahtevamo;
PRAVNO državo,
ZAHTEVAMO dosledno spoštovanje ustave in vseh njenih členov.
Zahtevamo naj bodo zakoni za vse enaki!
ZAHTEVAMO; moralno, politično in kazensko ODGOVORNOST VSEH , ki so nas v to stanje pripeljali!!!
ZAHTEVAMO; da štejejo zoper krnminal vsi DOKAZI, razen tistih , ki so pridobljeni z silo, ali grožnjami zoper življenje
USTAVA RS ne govori o zastaranju lopovskih dejanj, zato bodo morali vsi tisti , ki so kakorkoli oškodovali državo in državljane, to tudi z obrestmi poplačati, če ne prej, pa potem , ko bodo izvoljeni POŠTENI ljudje v politiko in na javne funkcije.

GOSPODJE POLITIKI ; Mar res, spoštujete USTAVO RS????

Slika za %user
Anonimen uporabnik 03. december 2012 ob 20:15

Egon Žižmond v Iskra sistemih...pred leti je nategnil fakulteto za management z 350.000€ in zdaj nateguje Maribor...

Slika za %user
KIRBI 03. december 2012 ob 15:35

Mariborski radarji, in dimnikarski unikat v Republiki Sloveniji. Vse to je nastavljeno za udiranje državljanov.

SLS Ta stranka je instalirala to zakonodajo v sistem tako, da omogoča izkoriščanje prebivalstva v korist dimnikarskemu lobiju.

http://www.dci-malecnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=...
DGI Malečnik
VCP Dimnik Novo mesto
info@dci-malecnik.si

Odprto pismo

Zgoraj imenovani civilni iniciativi, ki si že od leta 2004 prizadevamo za spremembo dimnikarske zakonodaje naslavljamo to odprto pismo na:

Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.
Predsednika ljudske stranke.
Vlado Redpublike Slovenije
Predsednika Državnega zbora.
Poslance Državnega zbora.

Spoštovani, morda je samo naključje, da je to pismo poslano ravno v času, ko množice izražajo nezadovoljstvo nad razmerami v državi.
Naše nezadovoljstvo, ki ga izražamo v tem pismu že traja osem let, in ves ta čas niste želeli poslušati naših predlogov.
Opozarjamo vas na krivično dimnikarsko zakonodajo, ki je izključno v korist dimnikarskemu lobiju. Ministrstvo v katero spada dimnikarsko področje že od leta 2004 obvladuje SLS, torej stranka, ki naj bi bila ljudska. Ta stranka je instalirala to zakonodajo v sistem tako, da omogoča izkoriščanje prebivalstva v korist dimnikarskemu lobiju.
Ljudje, ki vodijo ministrstvo se obnašajo oholo in arogantno do vseh, ki želimo z njimi komunicirati. V času vodenja sedanjega ministrstva niso odgovorili na nobeno pošto, ki jim je bila poslana.Vsako pobudo civilne iniciative ignorirajo. Naj vas spomnimo, da so državni organi dolžni po zakonu odgovoriti na vsako pošto v roku trideset dni. S strani tega ministrstva se to še ni zgodilo.
Se še vedno čudite zakaj tolikšno nezadovoljstvo množic? Zaradi vas, ki podpirate nepravilnosti, onemogočate spremembe zakonodaje pod pretvezo, da bi spremembe povzročile izplačilo odškodnin dimnikarjem. Koliko krat po sto milijonov je bilo brezplodno porabljenega denarja pa vas to ni motilo? To je popolno zavajanje javnosti in vaše sprenevedanje. Že do sedaj bi morale biti odvzete koncesije nekaterim koncesionarjem, zaradi kršitev zakonodaje in zlorabe cenika storitev.
Če na kratko pojasnim naše stališče do dimnikarske službe, pa povem, da je dimnikarska služba v sistem Republike Slovenije instalirana z koruptivnim namenom. Ta služba je v sistemu absolutno privilegirana za to, ker je za mnoge tudi donosna služba. V pravdah na sodiščih s to službo državljani izgubljamo vsako sodno pravdo, v izvršilnih postopkih pa nimamo nobene možnosti in izgubljamo. Če navedem primer dimnikarstva iz Kranja, po podatkih Okrajnega sodišča iz Radovljice v korist tega dimnikarstva teče:

• gospodarski izvrpšilni postopeki (IN),....... eden ,
• navadni izvršilni postopki (I), .................... petindvajset,
• navadni izvršilni postopki (VL)...................štirindvajset,
• izvršilni postopek na nepremičnino (IN)... eden,
torej skupaj 51 izvršilnih postopkov, v katerih narod nima nobene šanse. Dimnikarjem ste zagotovili dosmrtno rento na račun privatne lastnine, brez vsake odgovornosti. Dimnikarji ropajo državljane na račun zračnikov in dimnikov tudi, če ti niso v uporabi.Pri kurilnih napravah na trda goriva celo štirikrat letno tudi izven kurilne sezone. V zakon ste zapisali, da skrbijo za zdravje ljudi, za zmanjšanje emisij, za varstvo okolja. Kje so pridobili to znanje, da skrbijo za zdravje ljudi? Od vsega začetka kar ste začeli podeljevati koncesije se nikjer ne zbirajo podatki o emisijah na osnovi česa trdite, da skrbijo za zmanjšanje emisij? Kdo ima kakšne dokaze o tem? Na ministrstvu ni registra kurilnih naprav in dimnikarji že ves čas nezakonito obdelujejo osebne podatke državljanov. Za vse to ste odgovorni vi, ki ne storite ničesar, da bi se nepravilnosti odpravile.
Ker ne vidimo rešitve po mirni poti vidimo rešitev z državljansko nepokorščino, z javnimi protesti. Kjer bomo javnost opozorili kako globoko se je zažrla korupcija in ignoranca oblastnikov v sistem.

Ugotovitve Protikorupcijske komisije so potrdile, da so nekateri ravnali koruptivno, o tem ste bili obveščeni in kaj ste storili?
Na pritožbe, ki jih občani pošiljajo na ministrstvo nihče ne odgovarja. Prijave, ki so bile poslane na različne službe le te prepošiljajo na druge službe, češ, da oni niso pristojni, in to tako dolgo, da se izgubi sled za dokumentom. Kdo je za kaj pristojen vam je sploh znano? Kdo od teh svojega dela ne opravlja dobro? Kdo je bil zaradi slabega dela premeščen ali odpuščen? Se še vedno čudite nezadovoljnim množicam?
Sklepi odbora DZ za okolje in prostor se ne izvajajo ne sedaj niti v prejšnjem mandatu. Kdo je za to zadolžen, se tudi to ne ve?
Spoštovani vsi, ki vam je to poslano, zakaj kandidirate na položaje, ki jih ne znate, ne morete ali nočete voditi tako kot se to pričakuje in kot se mora. Takrat ko ste se odločili kandidirati bi morali pozabiti na osebne koristi, koristi družine in prijateljev. Takrat bi vam morala biti pred očmi edino korist volivcev, ki so vas izvolili. Če ravnate drugače ste prevarali volivce.

V pričakovanju odgovora vsaj od kakšnega naslovnika vas pozdravljamo.

Slika za %user
milanoCar 03. december 2012 ob 00:05

Ja Franci, pa kaj si verjel vedeževalki !!! Ona je hotela od tebe samo bogato stanovanje. Saj veš da vedeževalke samo nategujejo neumne ljudi.
Ti pa se na začetku nisi kazal za neumnega, drugače ti še puške ne bi dali.

Slika za %user
anuks61 02. december 2012 ob 18:43

GOTOF JE !

Slika za %user
Anonimen uporabnik 02. december 2012 ob 16:30

sprašujem davkarijo sodstvo,gdaj bodo začeli delat,da si bodo zaslužili plače.
peščica ljudi bogati naše sodstvo in davkarija pa jih ne upa vprašat od kot vam premoženje.
v naši državi je kar veliko Kanglerjev ,Jankovičev ,

Slika za %user
Anonimen uporabnik 02. december 2012 ob 11:47

Pajčevine ali karkoli že, so si zelo podobne v vseh občinah , ali pa vsaj večjih , prepoznavnih ,tudi Ljubljana Jankovič - Lekarna Ljubljana njegov dojenček Jakšič....pa tko napre, naprej ...
Zelo daleč , globoko si so nas privoščili...ni kaj

Slika za %user
Wir sind bereit... 02. december 2012 ob 10:30

Ne vem sicer kdo je to pajčevino sestavljal. Za večino povezav ne morem komentirati, je pa jih kar nekaj ki absolutno in pod nobenim pogojem ne držijo. Sestavljalec je po moje spravil vse skupaj pavšalno.
Pa ne mislit, da podpiram ali branim Kanglerja, ampak nekatere povezave ki so prikazane so čisto mimo. Marsikaj zelo pokvarjenega pa manjka. Toliko o objektivnosti te slike...kar nekaj na pamet...

Strani